bất động sản khu công nghiệp

4 khu công nghiệp dự kiến được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung vào quy hoạch gồm KCN Phú Mỹ; KCN Bắc Châu Đức 1, KCN Bắc Châu Đức 2 và KCN Nam Châu Đức.

Khu công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

Theo Dự thảo quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam, hiện tại, trên địa bàn tỉnh này có 17 khu công nghiệp (KCN).

17 KCN này gồm 13 KCN đã được thành lập, đã đầu tư hạ tầng, đang hoạt động, với tổng diện tích là 7.243 ha; 4 KCN đã có trong quy hoạch, hoặc được chấp thuận bổ sung vào quy hoạch, chưa đầu tư hạ tầng và chưa thu hút đầu tư với tổng diện tích là 1.810 ha.

Về định hướng phát triển và phân bố không gian các KCN, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào 13 KCN đang hoạt động; hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư hạ tầng 4 KCN đã có trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam là KCN Dầu khí Long Sơn; KCN Vạn Thương; KCN – ĐT HD; KCN Mỹ Xuân B1 – Conag nở rộng.

Cùng với đó, bổ sung vào quy hoạch 4 KCN mới gồm KCN Phú Mỹ; KCN Bắc Châu Đức 1, KCN Bắc Châu Đức 2 và KCN Nam Châu Đức.

Theo Quyết định ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 được phân bổ là 10.755 ha.

Sau khi cân đối diện tích các KCN đã có trong quy hoạch các KCN Việt Nam, tổng diện tích đất 17 KCN tiếp tục thực hiện theo quy hoạch hiện nay là 9.053 ha. Như vậy, diện tích đất KCN có thể bổ sung vào quy hoạch đến năm 2030 là 1.702 ha, đề xuất phân bổ cho 4 KCN mới gồm KCN Phú Mỹ, diện tích 650 ha, diện tích phát triển KCN đến năm 2030 650 ha.

KCN đô thị dịch vụ Bắc Châu Đức 1 diện tích 4.200 ha, diện tích phát triển KCN đến năm 2030 là 500 ha; KCN đô thị dịch vụ Nam Châu Đức diện tích 800 ha, diện tích phát triển KCN đến năm 2030 là 300 ha; KCN đô thị dịch vụ Bắc Châu Đức 2 diện tích 1.200 ha, diện tích phát triển KCN đến năm 2030 là 252 ha.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 2021 – 2030 sẽ có 21 khu công nghiệp và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ với tổng diện tích đất 15.903 ha, trong đó đất KCN theo chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến năm 2030 là 10.755 ha.

Phương án quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Danh sách khu công Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Về định hướng ngành, lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN mới quy hoạch thành lập, xây dựng hạ tầng trong thời kỳ 2021-2030, KCN Phú Mỹ (liền kề KCN Phú Mỹ 3) sẽ tiếp tục thu hút các ngành nghề theo chức năng chuyên sâu của KCN Phú Mỹ 3.

Các KCN – ĐT HD (TX Phú Mỹ), KCN – Đô thị Bắc Châu Đức 1, Bắc Châu Đức 2, Nam Châu Đức (huyện Châu Đức) sẽ thu hút các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch, xanh như: cụm ngành công nghiệp cơ khí công nghệ cao; sản xuất, gia công, lắp ráp cụm linh kiện, bộ phận cấu thành, đặc biệt là các sản phẩm hoàn chỉnh quy mô lớn với nhà đầu tư chiến lược hướng tới thị trường toàn cầu.

Đối với các KCN nằm ở phía thượng nguồn các hồ chứa nước, chỉ chấp thuận đầu tư các dự án có quy trình sản xuất không sử dụng nước hoặc phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tái sử dụng, thực hiện tuần hoàn nước, không có nước thải công nghiệp xả thải ra môi trường.

Ngoài các KCN, trong giai đoạn 2021 -2030, trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng triển khai các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm của quốc gia và của tỉnh như: Nâng cấp tổ hợp hoá dầu miền Nam giai đoạn 1 (LSP1) và giai đoạn 2 (LSP2), Trung tâm điện lực LNG Long Sơn,…

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *