BA LỢI THẾ CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Thành phố Thủ Đức với 3 lợi thế trục chủ lực về công nghệ cao (quận 9), nguồn nhân lực tri thức cao (quận Thủ Đức) và trung tâm tài chính mới của Tp.HCM (quận 2)