Luật bất động sản 2023

Các chính sách mới liên quan đến việc đánh thuế bất động sản (BĐS), khung giá đất, pháp lý dự án, hồ sơ chào bán,… dự báo sẽ gây ra những tác động lớn đến thị trường BĐS 2023.

3 dự luật ảnh hưởng tới Bất động sản 2023

Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022

Góp phần minh bạch thông tin thị trường BĐS, giúp cơ quan quản lý có thể tham gia điều tiết thị trường, kiểm soát pháp lý dự án, giúp người mua nhà có cơ sở thông tin, dữ liệu về dự án, tránh các trường hợp mua sản phẩm dự án chưa đủ điều kiện mở bán

ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý

♦ ĐIều 18 của Nghị định 44 yêu cầu các chủ đầu tư dự án BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, sản phẩm đủ điều kiện giao dịch và lượt giao dịch BĐS cho Sở xây dựng theo Biểu mẫu số 10 (trong mỗi kỳ báo cáo).

♦ Các thông tin kê khai, các dữ liệu về dự án, cơ cấu loại BĐS của dự án cần được thực hiện trước khi có thông báo khởi công hoặc trước khi được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có).

♦ Các thông tin kê khai về BĐS đủ điều kiện giao dịch, đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lại phải được thực hiện trước khi Chủ đầu tư đưa sản phẩm trong dự án ra giao dịch.

Nghị Quyết 18-NQ/TW ban hành ngày 16/6/2022

Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất, giảm thiểu tiêu cực về đất đai đồng thời giảm thiểu được lãng phí, tiêu cực; giảm tranh chấp, khiếu nại, khiến kiện có liên quan đến đất đai; đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn.

ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý

♦ Hoàn thành sử đổi Luật Đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

♦ Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

♦ Người sở hữu nhiều nhà, đất sẽ đánh thuế cao hơn.

♦ Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

♦ Cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định.

♦ Người dân bị thu hồi đất sẽ có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

♦ Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

♦ Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng côn trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

Nghị Định 65/2022/NĐ-CP ban hành ngày 16/9/2022

Nghị định 65 nhằm sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Nghị định 65). Những điểm mới của Nghị định 65 chủ yếu liên quan đến các đối tượng tham gia vào thị trường. Củ thể: Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp; Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; Yêu cầu chặt hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành; Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *